تمیز کردن سفیدک روی سنگ آجر شوره سنگ چیست؟ تمیز کردن سفیدک روی سنگ آجر رسوب نمک و املاح معدنی حاصل از تبخیر آب ملات پشت سنگ و ترکیبات خود سنگ، سبب شوره و سفیدک بر روی سطح آن می شود....