ماه: ژوئن 2023

داربست فلزی نمای ساختمان

داربست فلزی نمای ساختمان داربست فلزی نمای ساختمان چیست وچگونه انجام میشود از ابتدای تمدن بشری برای امکان ساخت ساختمان های بلند استفاده می شدند. حدس زده می شود که اهرام باستانی مصر با استفاده از داربست های ساخته شده از...

انتخاب بهترین سنگ نمای ساختمان

انتخاب بهترین سنگ نمای ساختمان انتخاب بهترین سنگ نمای ساختمان نمای سنگی یکی از رایج ترین انواع نماها است.حال با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی در مکان های مختلف با یکدیگر متفاوت است و همچنین سبک های مختلفی مانند...
09123705480 در سراسر کشور